Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2015

9230 ad8a 420
Reposted frommisza misza vialanadelrey lanadelrey
2296 55e0 420
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
3765 e96c 420
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
3835 dbb2 420
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
5335 1c8f 420
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
5409 22ca 420
Reposted fromlanadelrey lanadelrey
2597 4623 420
Reposted frommisza misza vialanadelrey lanadelrey
9212 b89d 420
Reposted fromhomczi homczi vialanadelrey lanadelrey
Przy Tobie lżej się oddycha.
Reposted fromiinfinity iinfinity viadrunkwhipster drunkwhipster
2055 92be 420
Zasypianie razem- bardziej intymne niż seks.
Reposted fromsucette2 sucette2 viadrunkwhipster drunkwhipster
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viadrunkwhipster drunkwhipster
1649 98a5 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadrunkwhipster drunkwhipster
1699 a22c 420
Reposted fromPoranny Poranny viadrunkwhipster drunkwhipster

A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako.


— Maciej Stuhr
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadrunkwhipster drunkwhipster
Reposted fromlaluna laluna viadrunkwhipster drunkwhipster
5446 5102 420
7501 7588 420
Reposted fromMuppet Muppet viadrunkwhipster drunkwhipster
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viadrunkwhipster drunkwhipster

May 29 2015

2774 9de5 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl